ULTRALYDS MÅLERE

Ultralyds målere (Ultrasonic Meters)

Når der måles flow på væsker, er det ofte ønskeligt at undgå bearbejdning i rørene, da dette kan have uheldige konsekvenser for valg af målemetoder efterfølgende, feks. fordi mediet der skal måles ikke må komme i berøring med målehovederne.

Dette klares ved at bruge en ultralydsbasseret flowmåler da elektronik og sensorer (transmitterere) kan placeres uden på medierøret (Clamp on). Denne mulighed gør ligeledes flowmåling med ultralyd interessant for både nye som eksisterende installationer. Løsningen leveres ligeledes med integreret sensorer (in-Line) ved krav om stor nøjagtighed.

Der anvendes i dag to typer af ultralyds flowmåling, Doppler princippet ( Doppler effect) samt Transit Time princippet.

FMC-ultrasonic

Doppler princippet

Doppler princippet anvendes såfremt mediet indeholder partikler eller luftbobler, der alle skal have en akustisk impedans der er forskelligt fra mediet.
Selve målingen foregår ved at sende et ultralydssignal ind i mediet, signalet reflekteres når det møder partiklerne (ændret akustiske egenskaber) Frekvensen af det reflekterede signal ændres proporsional med hastigheden på partiklerne og medie hastigheden udledes således direkte idet det forudsættes at medie og partikler har samme hastighed.

doppler

Transit Time princippet

Transit Time princippet er en flowmåler til rene væsker da ultralydssignalet skal kunne løbe uhindret mellem to sensorer. Selve målingen foregår ved at der samtidig udsendes ét ultralydssignal, et medstrøms og et modstrøms. Da modstrøms signalet vil være længere tid undervejs vil forskellen i vandringstiden være et udtryk for mediehastigheden, der herefter kan beregnes elektronisk.

Ultralyds flowmålerer kan leveres som ”Clamp On” løsninger eller ”in-line løsninger” Clamp on løsningen har typisk en nøjagtighed på omkring 2% hvor in-line løsningerne bruges i kalibrede systemer og kan leveres med en nøjagtighed bedre end 0,5%.

 

Fordele ved flowmåling med ultralyd

  • Kalibrering ikke nødvendigt
  • Stor måle nøjagtighed
  • Mangereguleringsmuligheder
  • Ingen trykfald
  • Ingen bevægelige dele, minimal vedligeholdelse
  • Lavedriftsomkostninger
  • Laveinstallationsomkostninger (v. Clamp On)
  • ”Multiprodukt” løsning

Se herunder videoer om FMC’s ultralyds målere

transit-time