OM MA-TEKNIK

MA-Teknik A/S har siden 1998 været en betroet og stabil leverandør til bl.a. olieindustrien, offshore industrien, den petrokemiske- og proces industrien, tankvognsbyggere m.f. MA-Teknik har gennem årene opbygget en unik knowhow om de brancher vi servicerer og supporterer.

MA-Teknik A/S besidder ligeledes og naturligt, en stor viden om de klassificeringer der kan være påkrævet, typisk CE, ATEX og MID og er garant for at direktiverne er overholdt. MA-Teknik A/S tilbyder ligeledes konsulentydelser ifm. ATEX og MID godkendelser.

Vores hovedmarked er Skandinavien, men vi har ligeledes, gennem årene, opbygget en interessant kundekreds såvel indenfor som udenfor EU, hvilket igen kan relateres til vores unikke knowhow.

MA-Teknik A/S er i dag repræsenteret i Danmark og Norge.

om-ma-teknik