Nu vises:

Flow målere

Flowmåling, valg af målemetode

Der findes i dag mange forskellige principper til måling af flow – alle har de fordele og ulemper, som bør vurderes inden de vælges til, installeres og tages i brug i den aktuelle applikation…

Udviklingen gør endvidere at det ikke nødvendigvis er “den samme som sidst” der er det bedste valg næste gang.

Kriterier for udvælgelse
At opstille kriterier for et endelig valg af flowmålere til konkrete opgaver kan være vanskeligt, da man skal tage forbehold for en lang række procestekniske parametre – disse kan være:

 • Mediet der skal måles på
 • Procestemperatur
 • Procestryk
 • Mediets viskositet
 • Mediet densitet (vægtfylde)
 • og maks. flow (ønsket måleområde)

Udover disse parametre, der er relateret til produktet, skal der også kigges nærmere på omgivelserne, det være sig:

 • Indbygningsforhold
 • Krav til nøjagtighed / godkendelser (MID, ATEX etc.)
 • Krav til vedligehold
 • Udgangssignaler
 • Ønsket prisniveau

MA-Teknik A/S tilbyder følgende flowmålere til væsker og gas:

PD flowmålere
Coriolis masseflowmålere
Turbine flowmålere
Ultralyds flowmålere