Sustainable alternativer

API Adaptors are crucial to any API bottom loading system, the API Adaptor is precisely engineered and manufactured to match with a standard API coupler. Much attention is focused on the mating surface materials allowing for considerable variations in design.

The end result provides users with a wide range of applicable options to match specific needs & situations.

Kontakt MA Teknik

Power to XRecycling plasticFrom biomass

Power to X, production of e.g:

 • Hydrogen (H2)
 • E-Methanol (CH3OH)
 • E-Ammoniak (NH3)
 • E-Kerosene (C12H26−C15H32)
 • E-Gasoline (C8H18)
 • E-Dielsel (C12H23)
 • E-JET A1 (C11H22)
 • E-Metan (CH4)
 • E-Dimethyl ether (CH₃OCH3)

Recycling plastic, production of e.g.:

Feedstock recycling:
Plastaffaldet gennemgår en behandling, hvor polymererne spaltes i mindre dele. Resultatet af denne proces er basisråvarer, der kan bruges til at fremstille nye plastprodukter

Der er fire grundlæggende metoder til “feedstock recycling”:

Pyrolyse:
Plastaffald ophedes i vakuum og danner en blanding af gas- og væskeformede kulbrinter, der minder om petroleum.

Hydrogenering:
Plastaffald ophedes med brint. Dette får polymeren til at “cracke” til flydende kulbrinte.

Gassificering:
Plastaffald ophedes med luft, hvorved der dannes en gasblanding af kulilte og brint. Gasblandingen bruges til at fremstille nye råvarer som f.eks. methanol.

Kemolyse:
Bestemte typer plast kan behandles kemisk og omdannes til råvarer, der kan bruges til at fremstille det oprindelige plastmateriale.

 • Marine Gas Oil (MGO)
 • Naphtha
 • Pyrolysis Oil (RPO)

From biomass, production of e.g.:

 • BioGAS
 • BioMethanol
 • BioDME (Dimethyl ether)
 • Bio JET A1
 • Bio Gasoline
 • Bio Diesel
 • Fertilizer (Gødning)
Grundstoffer

Carbon (kulstof)
er livets byggesten. For eksempel er der carbonatomer i hver eneste celle i din krop.

Fe

Iron (jern)
er det mest anvendte metal i verden.
Det er billigt, findes næsten overalt på Jorden, og så kan det nemt bøjes og strækkes, når det varmes op.

H

Hydrogen (brint)
er det simpleste grundstof på Jorden, og alligevel er det svært at få fat på. Hydrogen findes nemlig ikke frit, men er bundet i kemiske forbindelser, for eksempel vand (H2O). Ved hydrogen forstås normalt gassen H2.

N

Nitrogen (kvælstof)
indgår i alle levende organismer. I atmosfæren optræder nitrogen som gassen N2. Bindingen mellem de to
nitrogenatomer er en af de stærkeste kemiske bindinger, der findes.

O

Oxygen (ilt)
er livsnødvendigt for langt de fleste organismer på Jorden. Kroppen skal bruge oxygen for at forbrænde mad og få energi. Uden oxygen i atmosfæren var mennesket aldrig blevet til. Ved oxygen forstås normalt gassen O2.

Kemiske forbindelser

CH4

Methan
er en gas, der blandt andet dannes af visse bakterier, når de nedbryder biologisk materiale. Methan udgør størstedelenaf naturgas, som er et fossilt brændstof.

CO2

Carbondioxid
er en tung gas, der består af et carbonatom og to oxygenatomer. Det skrives som CO2 og sådan omtaler man også tit forbindelsen. Kuldioxid er et gammelt navn for CO2.

NH3

Ammoniak
er en giftig gas med en ubehagelig lugt.
Det er det næstmest producerede kemikalie i verden. Ammoniak bliver primært brugt til at lave kunstgødning, men det er også et rigtigt godt brændstof.

NH4

Ammonium
er en ion, der dannes, når ammoniak optager en ekstra hydrogenion (H+). Ammonium dannes for eksempel i jorden, når ammoniak reagerer med vand (H2O).

NO3

Nitrat
er en ion, der er meget vigtig for planterne.
De optager nitrat fra jorden og bruger det blandt andet til at lave proteiner og DNA.

CH₃OCH₃

Dimetylæter
er den simpleste æter, det er en farveløs gas. DME er b.la. grundstenen for produktion af E-benzin, E-dielsel og E-JET A1